Görsel Muayene

Görsel muayene , bir ürünün veya ürün parçasının, kalite güvencesi için ürünün üretiminin bir kısmının veya ürün bölümünün tamamlanmasının sonunda veya tamamlanmasından sonra düzenli bir üretim adımı olarak kusurlar için görsel muayenedir. Çalışmakta olan parçalar üzerinde görsel incelemeler de yapılır.

Tahribatsız bir test yöntemi olarak görsel muayene ayrıca aşağıdakiler arasında da farklılık gösterir:
  • •Yardımsız doğrudan görsel inceleme (yani test alanını çıplak gözle görüntüleme)
  • •Yardımlarla doğrudan görsel inceleme (büyüteç, endoskop, ayna gibi optik yardımcılar)
  • •Dolaylı görsel inceleme (kamera, videoskop vb. ile)
Doğrudan ve dolaylı görsel inceleme arasındaki ayrım şu şekilde tanımlanır:
  • • Doğrudan görsel inceleme = test yüzeyi ile gözlemcinin gözü arasındaki ışın yolunu kesmeden görsel inceleme.
  • • Dolaylı görsel inceleme = test yüzeyi ile gözlemcinin gözü arasındaki ışın yolunun kesintiye uğradığı görsel inceleme, yani ışık demetinin başka bir enerji biçimine, yani elektrik bilgisine (kamera) dönüştürülmesi
+